robotika u službi obrazovanja

Robotika u službi obrazovanja

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

U današnje vrijeme postoji široka mogućnost odabira dodatnih ili izvanškolskih aktivnosti za djecu predškolske i osnovnoškolske dobi. Roditelji često imaju dileme što odabrati i u kojem pravcu usmjeriti svoje dijete, a za njih je prilikom donošenja odluke uvijek važno da odabrana aktivnost bude određeni zalog za budućnost i da se njome steknu korisna znanja i vještine.

Robotika u svakom pogledu objedinjuje ove zahtjeve jer njenim učenjem djeca dobivaju uvid u programiranje i STEM područje što su svakako znanja i vještine budućnosti, no manje je poznato kako radionice robotike mogu dati doprinos cjelokupnom obrazovnom putu djeteta.

U robotici djeca koriste programiranje kako bi kroz zabavu i interakciju riješila zadatke izrade, montaže i pokretanja robota čime se potiče kreativnost. To izrađuje osobno iskustvo učenja i put do informacija je u tim zadacima za svako dijete individualan. Djeca imaju različite osobnosti, talente, sposobnosti i vještine, a samim time i posebnu interakciju, pa će na radionicama robotike svako dijete naći svoj put do učenja i pronalaženja rješenja koji može utjecati na uspješnost u učenju i u drugim područjima.

Programiranje na radionicama robotike nije nešto apstraktno jer se djeci kroz fizičku kontrolu robota izravno pokazuje što nije dobro odrađeno tijekom rješavanja zadataka. Ovakva demonstracija rezultata snažno utječe na praktično znanje i njegovu primjenu kod drugih predmeta, a pogotovo kad znamo koliko provođenje teorijskog znanja u praksu može kod svakog oblika nastave za dijete biti zahtjevno.

Radionice robotike

Na radionicama robotike snažno se razvijaju interakcija i komunikacijske vještine jer djeca jedino kroz svoju zajedničku suradnju te suradnju s učiteljem mogu uspješno rješavati zadatke. Upravo na taj način svako dijete razvija timski duh i socijalne vještine koji su vrlo važni kod interakcije s okolinom te prilagodbe razrednom okruženju u redovnoj nastavi.

Kao zadnji oblik utjecaja robotike na obrazovni put djeteta može se spomenuti ishod tj. rezultat radionica na kojima djeca sudjeluju. Na radionici robotike djeca se uče da rezultat privedu kraju. To je posebno važno za izgradnju djetetovog stava prema danim zadacima jer frustracija koja može proizaći iz problematike zadatka u robotici se u pravilu usmjerava na inovaciju. Situacije u kojima dijete nije uspjelo programirati radnje i podesiti kretanje robota na traženi način dovode do privremenog neuspjeha, ali on je istodobno prilika za otkrivanje nečeg novog i poticaj da se postane bolji kako bi se uspješno riješio zadatak.

Prava prezentacija rezultata i stečenog znanja su natjecanja i susreti u robotici. Možemo ih promatrati i kao manifestacije na kojima se razmjenjuju nove ideje i stvara se svijest o potrebama zajednice, a sve to pozitivno utječe na djetetovo samopouzdanje i kreativnost. Djetetova predodžba o završetku zadatka i ponos koji osjeća kada predstavlja svoje rezultate polako oblikuju i izgrađuju stav koji se temelji na optimizmu, ustrajnosti i napornom radu, a takve osobine pozitivno će utjecati na opći uspjeh u drugim područjima obrazovanja.