Radionica “Obveze naručitelja i ponuditelja uz prikaz relevantne prakse”

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Nova radionica iz područja javne nabave s temom ”Obveze naručitelja i ponuditelja uz prikaz relevantne prakse”.

Radionica će se održati 09.07.2020. godine u STIR UP Coworking prostoru na adresi Zabok, Ulica Matije Gupca 64 (Poslovni centar, I kat, ulaz do DM-a).Ili ovisno o epidemiološkoj situaciji online putem webinara.

Radionica je namijenjena certificiranim osobama koje provode ili sudjeluju u postupku javne nabave, trebaju nova znanja na ovom području ili bodove kako bi zadržali certifikat te onima koji tek postaju obveznici e-nabave ili se susreću s propisima u području javne nabave.

Radionica nosi 8 BODOVA.

Predavačica: Klaudija Kralj

Program:

09:00-10:30 PRIPREMA I OBJAVA POSTUPKA JAVNE NABAVE – I.DIO
Priprema i provedba prethodnog savjetovanja – modul u EOJN
Izrada i sadržaj dokumentacije o nabavi te sprječavanje sukoba interesa
Osnove za isključenje i kriteriji za kvalitativni odabir


10:30-10:45 – Pauza za kavu

10:45-12:15 PRIPREMA I PREDAJA ELEKTRONIČKE PONUDE – II. DIO
Izrada i dostava ponuda i dokumenata elektroničkim putem
Komunikacija naručitelja i zainteresiranih gospodarskih
subjekata do isteka roka za dostavu ponuda
ESPD i sudjelovanje drugih subjekata te način popunjavanja
Pravilnik o elektroničkoj žalbi u postupcima javne nabave (e-Žalba)

12:15-13:00 – Pauza za ručak

13:00-14.30 PREGLED I OCJENA ELEKTRONIČKIH PONUDA – III. DIO
Redoslijed radnji koje poduzima naručitelj u postupku pregleda i ocjene ponuda i provjera podataka navedenih u ESPD-u
Provjera odsutnosti osnova za isključenje gospodarskog subjekta
Ispunjenje traženih kriterija za odabir gospodarskog subjekta (uvjeti sposobnosti)
Komunikacija naručitelja i ponuditelja tijekom postupka pregleda i ocjene ponuda
Dostava ažuriranih popratnih dokumenata, nadopuna ili objašnjenje


14:30-14:45 – Pauza za kavu

14:45-16:15 DOHVAT IZ REGISTRA EOJN RH, E-CERTIS, DONOŠENJE ODLUKA – IV. DIO
Dohvat iz registra EOJN RH, e-Certis – primjena u praksi uz pregled rješenja DKOM-a
Izrada zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda
Donošenje odluke o odabiru ili odluke o poništenju

Cijena radionice: 980,00 kn + PDV.

U cijenu radionice uključena je zakuska i piće.

Prijave za radionicu i za više informacija na info@stirup.hr. Požurite jer je broj mjesta ograničen.

Slobodno nas kontaktirajte na sljedeće brojeve mobitela 098/857-164, 098/604-614.